Preuzimanja / Download

Preuzimanja / Download sekcija

Na ovoj stranici možete pronaći linkove za preuzimanje bitnih dokumenata i često korišćenog software-a.

 

DOKUMENTI I OBRASCIRATEL - Pravilnik o korišćenju amaterskih radio-stanica

RATEL - Plan namene frekventnih opsega

Savez radio-amatera Srbije - Pravilnik o dodeli pozivnih znakova i znakova identifikacije - iz 2015. godine

Savez radio-amatera Srbije - Pravilnik o dodeli i korišćenju pozivnih znakova sa jednim i dva slova u sufiksu - iz 2023. godine

Savez radio-amatera Srbije - Pravilnik o radu QSL biroa

Savez radio-amatera Srbije - Zahtev za dodelu pozivnog znaka (obrazac DPZ01)

Savez radio-amatera Srbije - Prilog uz zahtev za dodelu pozivog znaka sa jednim ili dva slova slova u sufiksu - za radio-amatera

RATEL - Uputstvo za popunjavanje zahteva za izdavanje licence

RATEL - Zahtev za izdavanje licence (obrazac ZRLA)

RATEL - Saglasnost roditelja za izdavanje licence radio-amatera maloletnom licu (obrazac SGML)

RATEL - Uputstvo za izdavanje pojedinačne dozvole za za korišćenje radio-frekvencija za ličnu amatersku radio-stanice

RATEL - Zahtev za izdavanje pojedinačne dozvole za za korišćenje radio-frekvencija za ličnu amatersku radio-stanice (obrazac ZPDLA)

RATEL - Zahtev za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija za klupsku amatersku radio-stanicu (obrazac ZPDKA)

Savez radio-amatera Srbije - Pristupnica za pojedinačne članove (obrazac PR01)

Savez radio-amatera Srbije - Upitnik za ažuriranje evidencije o podacima člana u Savezu radio-amatera Srbije (obrazac UP01)

Savez radio-amatera Srbije - Cenovnik članarina i naknada

 

 SOFTWARE

 

CHIRP softver za programiranje uređaja

DXLog kontest loger

N1MM kontest loger

Log4OM loger

FLDigi softver za digitalne modove

WSJT-X softver za digitalne modove 

JTDX softver za digitalne modove 

ADIF Master softver za pregled i izmenu ADI fajlova 

Contest LogChecker softver za proveru i editovanje Cabrillo fajlova

JTSync softver za sinhronizaciju vremena sa drugim korisnicima digi modova

Dimension 4 softver za sinhronizaciju vremena preko internet servera

TQSL ARRL-ov softver za digitalno potpisivanje i upload ADIF dnevnika na LoTW

GridTracker softver za praćenje uradjenih QTH polja

JTAlert softver za pomoć pri radu digi modovima JT familije

F6DQM softver za učenje i vežbanje radio-telegrafije

Morse Runner softver za vežbanje radio-telegrafije

RUFZ softver za vežbanje radio-telegrafije

RTL-SDR softver za software defined radio (SDR) uređaje

NS6T kreator azimutalnih karata

YAESU SCU-17 Driver

YAESU SCU-17 Driver (Win10/11)