Get Adobe Flash player

Prijavi se

Flag Counter

Ukupno posetilaca

web counter
free hits counter

Trenutno posetilaca

free web counter
free web counter
ON Contest 2016 - 09.10.2016, 0600 - 0900 UTC nedelja, CW,  80m
YUKTM Oktobar - 14.10.2016, 1700 - 1800 UTC petak, CW SSB, 80m
ON Contest 2016 - 16.10.2016, 0600 - 1000 UTC nedelja, CW SSB, 2m
Worked All Germany (WAG) - 15/16.10.2016, 1500 UTC subota - 1459 UTC nedelja, CW SSB, 80 40 20 15 10m
CQ WW DX Contest - 29/30.10.2016, 0000 UTC subota - 2359 UTC nedelja, SSB, 160 80 40 20 15 10m
SRS CW VHF - 05/06.11.2016, 1400 UTC subota - 1359 UTC nedelja, CW, 2m
Ukrainian DX Contest - 05/06.11.2016, 1200 UTC subota - 1200 UTC nedelja, CW SSB, 160 80 40 20 15 10m
HSC CW Contest - 06.11.2016, 15-17 UTC nedelja, CW, 80 40 20 15 10m
DARC 10m Digital Contest - 06.11.2016, 1100 - 1700 UTC nedelja, RTTY, AMTOR, CLOVER, PACTOR, PSK31, 10m
YUKTM Novembar - 11.11.2016, 1700 - 1800 UTC petak, CW SSB, 80m
WAE DX Contest RTTY - 12/13.11.2016, 0000 UTC subota - 2359 UTC nedelja, RTTY, 80 40 20 15 10m
JA DX Contest SSB - 12/13.11.2016, 0700 UTC subota - 1300 UTC nedelja, SSB, 80 40 20 15 10m
OK/OM DX Contest CW - 12/13.11.2016, 1200 UTC subota - 1200 UTC nedelja, CW, 160 80 40 20 15 10m
YO DX PSK31 Contest - 18.11.2016, 16 - 22 UTC petak, BPSK31, 80m (pravila su iz 2015)
LZ DX Contest - 19/20.11.2016, 1200 UTC subota - 1159 UTC nedelja, CW SSB, 80 40 20 15 10m (pravila iz 2015)
CQ WW DX Contest - 26/27.11.2016, 0000 UTC subota - 2359 UTC nedelja, CW, 160 80 40 20 15 10m

Kako postati radio-amater

Како постати радио-аматер?

Пре одговора на питање „како постати радио-аматер“, треба знати шта је или ко је радио-аматер?

Званична дефиниција термина радио-аматер: „радио-аматер је физичко лице овлашћено за коришћење аматерских радио-станица и које се радио-техником бави из сопствених побуда и на некомерцијалној основи“.

Звање радио-аматер стиче се полагањем стручног испита за једну од класа радио-аматера. Након положеног испита стиче се право на добијање радио-аматерске лиценце. Само на основу радио-аматерске лиценце физичко лице постаје лице овлашћено за коришћење аматерских радио-станица.

Стручни испит за радио-аматера полаже се пред комисијом Савеза радио-аматера Србије. Испит је писмени и састоји се из теста који садржи три области: А – познавање технике, Б – национални и међународни правилници и поступци, Ц – национални и међународни прописи о аматерској и аматерској сателитској служби.

У Р.Србији постоје три класе радио-аматера: прва (1.), друга (2.) и трећа (3.) класа.

Прва класа има право коришћења свих аматерских фреквенцијских опсега додељених на коришћење радио-аматерима у Р.Србији.

Друга класа има право коришћења одређених делова аматерских фреквенцијских опсега 144-146MHz (2m) и 432-438MHz (70cm).

Трећа класа има право коришћења фреквенцијских опсега као прва класа, изузев опсега 1,8МHz (160м), 10МHz (30м), 14МHz (20м), 18МHz (17м), 24МHz (12м), 50МHz (6м) и опсега изнад 432-438МHz (70cm).

Како се припремити за полагање испита за радио-аматера?

Препоручује се контактирање локалног радио-клуба. Радио-клубови најчешће организују курсеве, предавања или консултације за полагање испита за радио-аматере.

Шта је аматерска радио-станица?

Најједноставније: то је радио-станица коју, на основу радио-аматерске лиценце, користе радио-аматери. За рад аматерске радио-станица мора се поседовати дозвола за аматерску радио-станицу.

Ко издаје радио-аматерску лиценцу и дозволу за рад аматерске радио-станице?

Лиценце и дозволе издаје Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ). Захтеви за издавање се подносе преко Савеза радио-аматера Србије.