Get Adobe Flash player

Prijavi se

Brojač poseta

Danas 2

Juče 8

Ove nedelje 32

Ovog meseca 388

Ukupno 34904

Trenutno na vezi: 4 gosta i nema clanova

Kako postati radio-amater

Како постати радио-аматер?

Пре одговора на питање „како постати радио-аматер“, треба знати шта је или ко је радио-аматер?

Званична дефиниција термина радио-аматер: „радио-аматер је физичко лице овлашћено за коришћење аматерских радио-станица и које се радио-техником бави из сопствених побуда и на некомерцијалној основи“.

Звање радио-аматер стиче се полагањем стручног испита за једну од класа радио-аматера. Након положеног испита стиче се право на добијање радио-аматерске лиценце. Само на основу радио-аматерске лиценце физичко лице постаје лице овлашћено за коришћење аматерских радио-станица.

Стручни испит за радио-аматера полаже се пред комисијом Савеза радио-аматера Србије. Испит је писмени и састоји се из теста који садржи три области: А – познавање технике, Б – национални и међународни правилници и поступци, Ц – национални и међународни прописи о аматерској и аматерској сателитској служби.

У Р.Србији постоје три класе радио-аматера: прва (1.), друга (2.) и трећа (3.) класа.

Прва класа има право коришћења свих аматерских фреквенцијских опсега додељених на коришћење радио-аматерима у Р.Србији.

Друга класа има право коришћења одређених делова аматерских фреквенцијских опсега 144-146MHz (2m) и 432-438MHz (70cm).

Трећа класа има право коришћења фреквенцијских опсега као прва класа, изузев опсега 1,8МHz (160м), 10МHz (30м), 14МHz (20м), 18МHz (17м), 24МHz (12м), 50МHz (6м) и опсега изнад 432-438МHz (70cm).

Како се припремити за полагање испита за радио-аматера?

Препоручује се контактирање локалног радио-клуба. Радио-клубови најчешће организују курсеве, предавања или консултације за полагање испита за радио-аматере.

Шта је аматерска радио-станица?

Најједноставније: то је радио-станица коју, на основу радио-аматерске лиценце, користе радио-аматери. За рад аматерске радио-станица мора се поседовати дозвола за аматерску радио-станицу.

Ко издаје радио-аматерску лиценцу и дозволу за рад аматерске радио-станице?

Лиценце и дозволе издаје Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ). Захтеви за издавање се подносе преко Савеза радио-аматера Србије.