ARMVS / RMZO

Nastavak upoznavanja digitalnih modova

U sredu, 08.11.2023. godine, nastavili smo sa predavanjima o specifičnostima i prednostima digitalnih modulacija - ovog puta sa posebnim osvrtom na DMR i SDR radio.

Predavanje je bilo posećeno kao i prošlog puta, svi prisutni su vrlo aktivno učestvovali u interaktivnoj priči o modulacijama koje se na žalost ne pokrivaju previše u okviru standardnih planova polaganja za radio-amaterske licence.

Zahvaljujemo se Ministarstvu odbrane što pomaže naše aktivnosti koje realizujemo u okviru projekta "Era digitalnih radio-komunikacija".