Početna

Kurs za operatore 1, 2 i 3 radio-amaterske klase

10.februara 2015.g. počeo je novi kurs za obuku polaznika za 1, 2 i 3 radio-amatersku klasu. Predavanja se održavaju utorkom i četvrtkom od 18.h. u prostorijama radio-kluba "Novi Beograd". Svi zainteresovani se mogu prijaviti u prostorijama Radio-kluba, svakog ponedeljka od 18h ili na e-mail adresu rklub@yu1fjk.org. Po završenom kursu a na osnovu procene predavača o pripremljenosti kandidata, biće zakazan ispit koji će biti sproveden takođe u prostorijama radio-kluba. Podatke o radio-klubu možete pronaći u top meniju pod "Kontakt".