KT Takmičenja

Seminar o radu u KT i UKT takmičenjima

Seminar o radu u KT i UKT takmičenjima će se održati u 2 dela i to 25.03.2015.g i 01.04.2015.g u 18h.
Seminar će biti održan u prostorijama radio-kluba.
Teme koje će biti obrađene na seminaru su:
- Vrste takmičenja
- Kategorije
- Taktika
- Softveri za vođenje dnevnika
- Cluster, skimmer...
- Propagacije
- Oprema
- Uvežbavanje
Seminar će voditi Ivan Todorović YU0U, Siniaša Radulović YU1RA i Dušan Ćeha YU1EA
Svi zainteresovani su dobrodošli.