Get Adobe Flash player

Korisne informacije

Parametri za uplatu članarine

Da bi ste izvršili uplatu članarine radio-klubu potrebno je na opštoj uplatnici popuniti sledeća polja:

Uplatilac: Prezime, ime i adresa uplatioca

Svrha uplate: Članarina za ???? godinu ili godine ( 2016, 2017, 2018, 2019)

Primalac: Radio-klub “Novi Beograd”, Bulevar Zorana Đinđića 166, 11070 Novi Beograd

Šifra plaćanja: 189

Valuta: RSD

Iznos: 2,000.00 din (pre 2016. godine 1,500.00 dinara godišnje, ukoliko neko duguje)

Tekući račun: 325-9500600046968-87 (OTP Banka)

Poziv na broj: 2019-broj članske karte (ukoliko nemate člansku kartu, onda umesto broja karte upišite vaš JMBG. Ukoliko plaćate zaostalu članarinu za predhodne godine, umesto 2019 upišite godinu za koju plaćate članarinu).