ARMVS / RMZO

Održana završna vežba u okviru projekta "Era digitalnih radio-komunikacija"

Nakon završene teorijske i praktične obuke, 10. decembra 2023. godine je održana i završna, pokazna vežba na kojoj su svi učesnici imali priliku da pokažu stečena nova znanja i praktične veštine.

Vežba je održana po lošim vremenskim uslovima, po veoma kišnom i hladnom vremenu. To nije sprečilo učesnike da efikasno izvrše sve zadatke koji su im zadati u okviru simulirane vanredne situacije izazvane hipotetičkim poplavama.

Pored učesnika obuke, kao i uvek, veliki broj radio-amatera našeg kluba se priključi i rado učestvuje na ovakvim vežbama, pa je na vežbi učestvovalo više od 35 radio-amatera sa nekoliko lokacija na teritoriji Grada Beograda. Vežbi su prisustvovali i predstavnici Alpinističkog odseka Beograd i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pančevo, sa kojima su razmenjena ikustva i dogovoreno da se u budućnosti razgovara o mogućnostima za zajedničke aktivnosti i saradnju, na čemu smo im izuzetno zahvalni!

Stekli smo nova znanja i iskustva a sve u nadi - da nikada ne zatreba!

Projekat "Era digitalnih radio-komunikacija" je sufinansiran od strane Ministarstva odbrane Republike Srbije i omogućio nam je izvođenje teorijske i praktične obuke, kao i nabavku nedostajućih materijalnih sredstava i opreme kako bi obuka bila efikasno organizovana.